Kategórie
nezaradené

DPH

25.3.2020 bol termín na podanie daňového priznania k DPH. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu? Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením […]

Kategórie
nezaradené

2% z dane

Ako sa bude postupovať pri poukazovaní podielu zaplatenej dane, ak daňové priznanie nebude podané alebo daň zaplatená do 31. marca 2020 a nebolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania? Systém darovania 2, resp.3% z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť […]

Kategórie
nezaradené

Preddavky na dane

Naša finančná situácia sa zhoršila a nevieme platiť preddavky, ako máme postupovať? Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné […]

Kategórie
Daňové priznanie

Daňové priznanie

Musím podať daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020? Podľa rozhodnutia vlády je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane predĺžená do 30.6. pre všetky fyzické a právnické osoby. Nemusím podávať ani oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019? Nie, nie je to potrebné. Daňové priznanie viete bez […]