Kategórie
nezaradené

Ministerstvo spustilo Prvú pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. […]

Kategórie
nezaradené

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté. Príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Prepočty za marec budú polovičné.V prípade apríla pri poklese tržieb viac ako 20 percent štát prispeje na […]

Kategórie
nezaradené

Nemocenské a pandémia

Kto môže požiadať v súvislosti s pandémiou o nemocenské? Nemocensky poistený poistenec, ktorý má lekárom prikázanú povinnú karanténu počas 14 dní alebo musí zostať v izolácií. Od kedy a v akej výške vzniká nárok? Nárok vzniká od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Je vo výške 55 percent denného vymeriavaceho základu. Aké sú zmeny pre zamestnávateľov? […]

Kategórie
nezaradené

Ošetrovné (OČR)

Kto môže využiť ošetrovné (OČR) podľa nových pravidiel? Nárok má rodič, ktorý zostane doma s dieťaťom do 11. roku alebo do 18. roku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (napríklad zdravotné postihnutie). Aká je nová dĺžka poberania ošetrovného? Doteraz to bolo len 10 dní, po novom to môže byť aj dlhšie. Poberať ošetrovné bude […]

Kategórie
nezaradené

DPH

25.3.2020 bol termín na podanie daňového priznania k DPH. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu? Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením […]

Kategórie
nezaradené

2% z dane

Ako sa bude postupovať pri poukazovaní podielu zaplatenej dane, ak daňové priznanie nebude podané alebo daň zaplatená do 31. marca 2020 a nebolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania? Systém darovania 2, resp.3% z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť […]

Kategórie
nezaradené

Preddavky na dane

Naša finančná situácia sa zhoršila a nevieme platiť preddavky, ako máme postupovať? Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné […]