Financie

Máte problém s financovaním kvôli pandémii koronavírusu? Tu nájdete pokope odkazy na informácie a iniciatívy spojené s finančnou podporou.

Štátne

Vláda v nedeľu 29.3. sľúbila štátnu garanciu vo forme 500 miliónov EUR mesačne na bankové úvery pre podnikateľov a živnostníklv. Čakáme na konkrétne detaily tejto formy štátnej podpory a ihneď ich zaktualizujeme a pridáme jednoduché návody.

Aktuálne viete využiť formu podpory z SBA vo forme Mikropôžičky. Alebo aj prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky viete požiadať o rôzne formy úverov.

Bankové a súkromné

Poraďte sa vo svojej banke ako vám vie v aktuálnej situácií pomôcť. Mnohé inštitúcie upravili vzhľadom na súčasnú situáciu svoje podmienky alebo v blízkej dobe budú upravovať.
Ak očakávate neschopnosť platiť svoje záväzky, tak určite proaktívne komunikujte ešte predtým ako ste so splátkami či lízingom v omeškaní.

Vieme, že je v príprave aj viacero súkromných iniciatív na nízkoúročené firemné financovanie. Keď budú služby aktívne, ich ponuku budeme aktualizovať tu.

Pomoc poukážkami a vouchermi

Sme s vami – Ponúknite svoje budúce služby. Život nepočká! Kaderníci aj komici, trénerky aj tréneri, hudobníci aj evenťáci. Aj všetci ostatní. Oslovte svojich zákazníkov, aby vám pomohli prežiť toto obdobie.